Roeg Natuurvlees

Deze koeien hebben een aantal fantastische eigenschappen. Door hun natuurlijke hardheid en graasgedrag zijn het de ideale natuurbeheerders. Ze dragen bij aan de vegetatie diversiteit en zorgen dat gebieden open blijven. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor o.a. weide- en zangvogels. Geen verkoop aan particulieren.


Roeg natuurvlees
Scharmer AE 14
9618 PC Woudbloem