10 november lezingenavond over flora en fauna op boerenerven

In de museumboerderij bij landgoed Verhildersum in Leens worden donderdag 10 november twee lezingen gehouden over boerenerven. De avond wordt georganiseerd door agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk.

De afgelopen jaren zijn meerdere natuurinventarisaties op boerenerven uitgevoerd. Tijdens de lezingenavond vertellen we over de resultaten van de eerste onderzoeken. De plantenkenner Leo Stockmann geeft een presentatie over de flora en vegetatie op boerenerven. Albert-Erik de Winter vertelt over de broedvogelinventarisaties op erven en in een aantal gevallen in de omliggende landbouwpercelen.

De avond begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 22:00. Locatie: Museumboerderij Welgelegen (Dijkstilsterweg 4, 9965 TH Leens).

Het was een geslaagde lezingenavond over natuur op erven.

Share via
Copy link